Actilife logo

Paus och avslutning

Flexibelt medlemskap utan långa förbindelsetider. Som medlem hos oss på Actilife har du möjlighet att pausa eller avsluta medlemskapet, med en månads uppsägningstid. 

Paus i medlemskapet

Du kan pausa ditt medlemskap i 1-12 månader. Anmälan om paus i medlemskapet bör alltid göras skriftligt (via email eller genom att fylla i medlemsblankett i receptionen) och en hel kalendermånad på förhand.
Meddelande via sociala medier är inte möjlig i ärenden om paus i medlemskapet. Tidsperioden för paus i medlemskapet kan såväl förkortas som förlängas från ursprunglig plan. Du kan enkelt aktivera ditt medlemskap igen, om du väljer att återvända tidigare. Du kan även förlänga tidsperioden av paus i medlemskapet (dock högst 12 månader) genom att meddela oss om det, senast en hel kalendermånad innan tidsperioden för pausen tar slut. 

Avslutande av medlemskap

Uppsägningen av medlemskapet bör alltid göras skriftligt (via email eller genom att fylla i medlemsblankett i receptionen) och en hel kalendermånad på förhand. Meddelande via sociala medier är inte möjlig i ärenden om avslutande av medlemskap.